Egenvård

Det finns olika sätt att rätta till obalanser hos människor och djur men enligt oss är det viktigt att inte bara symptombehandla utan mer hitta grundorsaken till varför obalansen har uppkommit.
Där kan du som hästägare göra mycket genom att studera hästen och försöka med hjälp av naturens fem element komma fram till vilket eller vilka av de fem elementen som är dominerande i obalansen.
Att hålla rätt balans är ett ständigt balanserande eftersom vi påverkas av allt runt omkring oss.
De olika elementen har olika tider på dygnet som de är mer aktiva än andra tider, och de är även mer aktiva i olika årstider. Ex. vintern med sitt kalla blåsiga klimat dominerar luft och rymd.  Då har vi lättare för att skapa oss de obalanser som hör till luft och rymd elementet osv. Det kan tyckas lätt men det är ändå svårt men vi har försökt att förklara lite mer ingående här under fliken egenvård för häst.