Skip to content

Sensi 2

679,00 kr2356,00 kr

Mot mögel av olika sorter, och känslighet för damm.

När hästens tillstånd är i obalans, kan den bli känslig för olika substanser i omgivningen, så som mögel och damm.
Det finns många bidragande orsaker: Ev. överutfodring: som kan ge förgiftning och mag-tarmproblem, som i sin tur bidrar till nedsatt immunförsvar och därefter ger upphov till överkänslighet.

Mögelförekomst ger ofta störning i mage-tarmflora, varför komplettering med Formula 11 oftast behövs för att återställa florans och magens funktion. Vid längre tids problem och vid träning kan följdproblem uppstå som kan föranleda även andra kompletteringar.
Sensi 2 behandlar bort mögel av olika sorter. Sammansättning: alternaria alt, aspergillus fum, cladosporum fulvum, penicillium notatum, aa 2 pg, Lactos 1000 gr.

Dosering: Stor häst 1 msk dagligen Liten häst 1 tsk dagligen
BIOPROMIN rekommenderas för ökad effekt.